Log ind


På denne side finders en række forskellige samtalebilleder.
 
Man kan vælge at bruge et billede, hvis man har tid til overs i en time, hvis klassen skal have en vikar eller som start på en emneuge. 

Billederne egner sig også godt, hvis man har brug for at fokusere ekstra på elevernes mundtlighed. Eleverne kan tale frit, om det de ser, og ofte vælger de at føre samtalen hen på ting, man som lærer ikke kunne planlægge. Billedets indhold fastholder dem dog i en faglig kontekst.

Alle billederne har en liste med spørgsmål, man kan arbejde med eller lade sig inspirere af.

Vær opmærksom på, at alle billederne bliver brugt andre steder på engelsk0-3.gyldendal.dk. For at tydeliggøre, hvor de enkelte billeder bruges, linkes der til det konkrete opslag nederst på hver side.


Udarbejdet af Julie Schmiegelow