Log ind
                    
            
engelsk0-3.gyldendal.dk har sin egen Notesbog.

Notesbogen er et skriveværktøj, der findes på Gyldendals fagportaler.
Med Notesbogen kan eleven arbejde med det faglige stof direkte på fagportalen.
engelsk0-3.gyldendal.dk bruges Notesbogen ikke som en integreret del af opgaverne.

Skulle underviseren alligevel ønske at implementere Notesbogen i sin undervisning, så er det selvfølgelig muligt.
    

     
Om Notesbogen

Portalen registrerer, hvor Notesbogen åbnes, og knytter elevens noter til det aktive opslag.

Åbner eleven Notesbogen på et opslag, får eleven at vide, om der er noter tilknyttet dette opslag.
Hvis der allerede er knyttet en eller flere noter til opslaget, har eleven mulighed for at redigere og udbygge de allerede eksisterende noter - eller oprette en ny note.

Eleven kan nemt selv oprette både noter og skabeloner.
    

                  
Værd at vide om Notesbogen

• Elevens noter er altid tilgængelige, når eleven er logget ind på portalen.

• Notesbogen kan åbnes fra alle portalens sider samt under Tools.

• Eleverne kan nemt slette noter og/eller omdøbe titlen på deres noter.

• Eleverne kan kopiere tekster og opgaveformuleringer fra portalen ind i deres Notesbog og dér arbejde videre med/omskrive teksterne.

• Alle noter oplistes kronologisk og er søgbare.

• Eleverne kan sende deres noter og længere tekster til en makker, gruppen eller læreren med funktionen Gem note/Send som e-mail.