Log ind
                

engelsk0-3.gyldendal.dk

Fagportalen til engelsk i 0. til 3. klasse

ISBN: 978-87-62-51026-5
© 2014 Gyldendal A/S, København

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra engelsk0-3.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node.
Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node.
Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.


Forlagsredaktion
Julie Schmiegelow

Teknisk tilrettelæggelse og udvikling
Gyldendal Web

Grafisk design og vignetter
Malene Hald

Video
Shane Brox

Illustrationer
Kim Dalsgaard

Forfattere

Marianne Vincent Ancker, Kristine Bernhoft, Josefine Rosenkvist, Birgitte Brøchner Mathiasen, Julie Schmiegelow, Natascha Røjskjær, Marie Fink, Nina Sahl, Catherine Watson

Korrektur
Helen Galloway
Jeanette Schmidt

Indtaling
Poul Jørgensen
John Green TEFL Audio

Billeder
iStockphoto, Colourbox, Julie Schmiegelow, Julie Blicher Trojaborg

Gyldendal Uddannelse

Gyldendal A/S, København
Klareboderne 3, 1001 København K
Telefon: 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
www.gyldendal-uddannelse.dk