Log indengelsk0-3.gyldendal.dk bruges forskellige visuelle hjælpemidler, der alle støtter eleverne i deres forståelse af portalens indhold.

Der arbejdes med tre typer:

Grafik

Grafik bruges til navigation på portalen.

Eleverne navigerer i faneblade, temaer og emner ved hjælp af de genkendelige vignetter.

Illustrationer

Illustrationerne er tegnet, så de støtter og supplerer elevernes forståelse af portalens indhold og gloser.

Illustrationerne går igen mange steder på portalen og kan derfor også bruges som læsestøtte. 

Fotografier

Fotografier bruges til vejledning og eksemplificering af opgaver.

De steder, hvor eleverne kan have vanskeligt ved at forstå en opgave eller en leg, tydeliggøres den ved hjælp af situations-fotografier.

Alle task sequencing opgaver i Holidays er også suppleret med fotovejledninger.