Log ind
               
     
engelsk0-3.gyldendal.dk bruges 3 ikonkategorier:

- lærerhenvendte ikoner
- indholdsikoner
- aktivitetsikoner
        

                 
Lærerhenvendte ikoner
     

 
   Indhold, der er markeret med et æble, er kun synligt, hvis
   man er logget ind som lærer.

  
   Start-opgaver markerer begyndelsen på en level.

  
   Finish-opgaver markerer slutningen på en level.

 
   Indhold, der kræver yderligere forberedelse og/eller
   materialer. Fx i forbindelse med creative learning.
  

  
   Supplerende information til underviseren.

   
   Eksternt link til hjemmeside, der er relevant for
   underviseren.
              

                
Indholdsikoner
            

  
   Read : Fokus på læsning af enkelte ord og sætninger.

   
   Look : Fokus på illustrationer og billeder.

   

   Listen : Fokus på lyd - fx sange og indtalte gloser.


   
   Watch : Fokus på levende billeder - fx video.

  
   Kort

   
   Wordline
          

              
Aktivitetsikoner
             

  
   Aktivitet med fokus på tale, samtale og præsentationer.

   
   Generel aktivitet. Kan indeholde brugen af PDFer.
   I Culture indikerer ikonet et kreativt produkt.

   
   Digital og selvrettende aktivitet.

  
   Active task : aktiviteten indeholder bevægelse og fysisk
   aktivitet.

    
   My-aktivitet: eleven arbejder selvstændigt.
   Opgaverne er velegnede til hjemmearbejde.