Log ind
                
          
engelsk0-3.gyldendal.dk bruges 5 typer bokse:

Opgaveboks

Indeholder elevhenvendte opgaveformuleringer.
Se eksempler på de forskellige opgavetyper.

Eksempelboks

Viser eksempler på opgaveløsninger - fx konkrete produkter eller hjælpeord og sætninger.

Tekstboks

Indeholder tekst, der ikke er opgaverelateret - fx introduktioner og indholdsforklaringer.

Faktaboks

Indeholder generel og overordnet information.
Citatboks
Indeholder citater, ordsprog, idiomer eller korte uddrag.